Archive of Events
Copyright (c) 2012~2018
Embassy of Japan in Israel | 4 Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv 6423806
Consular/Visa: visa@tl.mofa.go.jp
Tel: +972-3-6957292 |Fax: +972-3-6910340
Culture and PR: info@tl.mofa.go.jp
Tel: +972-3-6957292 | Fax: +972-3-6960380
Study in Japan: study@tl.mofa.go.jp
Tel: +972-3-6957292 | Fax: +972-3-6960380
Ambassador's Page | History | Holidays | Link to:Representative Office of Japan to the Palestinian Authority
 
מסר מכבוד שגריר יפן במדינת ישראל מר שִׁיגֶאוֹ מָאטְּסוּטוֹמִי
Ambassador Hideo Sato 18 באוגוסט 2014

לכבוד ולעונג גדול הוא לי להתמנות לשגריר החדש למדינת ישראל.

התמזל מזלי וזכיתי לבקר בישראל בהזדמנויות רבות בשנים האחרונות, נוכח שירותי בתפקיד סמנכ"ל ולאחר מכן כמנהל הכללי שהיה אחראי ליחסים הדיפלומטיים בין יפן למדינות המזרח התיכון ובכלל זה ישראל, במשרד החוץ של יפן.

בכל פעם שביקרתי בישראל, התרשמתי מאוד מהמדינה האנרגנטית המשלבת בצורה מבריקה את ההיסטוריה העתיקה והטכנולוגיה החדשנית.

עבור יפן, ישראל היא המדינה ממנה אנו יכולים לצפות לפיתוח נרחב יותר ביחסים בין שתי המדינות ובכלל זה בתחומי פוליטיקה וביטחון, כלכלה, יחסים בין אישיים וחילופי תרבות, כמו גם בשיתוף הפעולה ליציבות אזורית.

יש כמעט 1,000 יפנים החיים ופיעילים בתחומים רבים בישראל. מספר המבקרים מיפן כתיירים או למטרת עסקים גם הוא גדל עם השנים. חילופין בן בני אדם הם המפתח לביסוס הקשרים בין מדינותינו. המשימה החשובה של השגרירות היא לתמוך בביטחון ובהמשך הפעילויות של מבקרים יפנים אלה.

כשגריר יפן לישראל, הייתי שמח לפגוש אנשים רבים בישראל, לשתף פעולה ולחזק עוד יותר את היחסים הידידותיים בין שתי המדינות שלנו בשנים הבאות.
חזרה לעמוד קודם English | 日本語