What's New?

הענקת עיטורים, אביב 2018
日本語 | עברית | English
מלגה למחקר
של משרד החינוך היפני
| פרטים

מלגה לתואר ראשון
של משרד החינוך היפני | פרטים

הענקת עיטורים, סתיו 2017
日本語 | עברית | English
מזכר לשיתוף פעולה בין ישראל ליפן לתמיכה במחקר משותף במדעי החקלאות
ENG | 日本語


הקטלוג הישראלי לשיתופי פעולה יפן שראל
לפרטים
פעילות ימית של סין באיזור אסיה-פסיפי, ותגובתה של יפן
וידאו
יחסי יפן סין לקראת יחסים בעלי תועלת הדדית המבוססים על אינטרסים אסטרטגיים משותפים
וידאו
ציפיה לעתיד בנוגע ליחסים בין יפן לבין הרפובליקה של קוריאה
וידאו
שר החוץ קישידה מבקר בארצות הברית- 7-8 בפברואר 2014
וידאו
ים יפן - שם שהוא מבוסס מבחינה בינאלומית
וידאו
הודעות לעיתונות
הודעה לעיתונות 22.12.2017
ביקור של שר החוץ
קונו בישראל וברשות הפלסטינית

לפרטים
הענקת עיטור הקיסר, סתיו 2016
פרופ' מירון מדזיני וארכיטקט אריה קוץ
הרצאה ופאנל בנשא:
"New Security Dynamics in East Asia: Japan's Expanding Strategic Portfolio"
פרטים והרשמה

(c) 2012~2014 כל הזכויות שמורות
שגרירות יפן בישראל | רח' ברקוביץ 4
מגדל המוזיאון , תל אביב 6423806
visa@tl.mofa.go.jp מחלקה קוסולרית/ויזות
Tel: +972-3-6957292 |Fax: +972-3-6910340
info@tl.mofa.go.jp מחלקת תרבות
Tel: +972-3-6957292 | Fax: +972-3-6910380
מחלקה מסחרית
business-support@tl.mofa.go.jp

<